Dostęp do usług medycznych

2022-10-31 22:31

Rośnie liczba skarg zgłaszanych do Rzecznika Praw Pacjenta. Problem dotyczy całego kraju i rośnie w sezonie wzmożonych zachorowań. Do Rzecznika Praw Pacjenta wpływa wiele sygnałów od pacjentów, którzy zgłaszają problemy w kontakcie z rejestracją przychodni. Dotyczą one przede wszystkim braku kontaktu telefonicznego. Problem ten nasila się w czasie sezonowego wzrostu zachorowań, kiedy więcej osób potrzebuje pilnej konsultacji lekarskiej.

Rzecznik Praw Pacjenta poinformował o ważnym wyroku warszawskiego sądu.

Placówki medyczne w ramach umowy z NFZ udzielające świadczeń z zakresu POZ, mają obowiązek takiej organizacji pracy, aby zapewnić swoim pacjentom realną możliwość kontaktu telefonicznego. Stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.


wróć