Pierwsza konferencja "RAZEM DLA SENIORÓW"

2019-12-07 21:47

Konferencja była przysłowiowym pierwszym krokiem do podjęcia wspólnej polityki senioralnej przez wszystkie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz organizacje społeczne i publiczne z terenu Ciechcinka, którym na sercu leży odpowiedzialność za zbudowanie podwalin wspierania i promowania aktywnego starzenia się społeczeństwa i podejścia międzypokoleniowego..

Szczegóły w gazecie Zdrój Ciechociński nr 11


wróć