Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zebranie Słuchaczy Uniwersytetu dla Aktywnych

2020-10-01 23:41

 

Prezes Zarządu Grażyna Ochocińska podziękowała na pracę i współpracę ustępującym członkom zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej.

Szczególne podziękowanie złożyła Bogumile Janczak-Hausner, która przez wiele lat kierowała sekretariatem uniwersytetu, a także Janinie Rybickiej i Krystynie Sadłek, które zrezygnowały z ponownego kandydowania do zarządu.

Na kolejne lata wybrano nowe władze naszego uniwersytetu :

prezesem Zarządu została ponownie Grażyna Ochocińska,

członkami : Halina Łosik, / nowy członek zarządu / Jadwiga Pietrusa , Wiesław Strzyżewski i Ryszard Szuba / zostali wybrani ponownie /.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano poraz wtóry : Barbarę Bylicką, Ewę Mandau i Marzenę Sokołów.

Zarząd i Komisja Rewizyjna ukonstytują się na swoich pierwszych zebraniach, zostanie też wtedy powołana przez zarząd Rada Programowa .

Zdjęcia Wandy Rosińskiej


wróć